Ongelmajätteet

Vanhentuneet tabletit, liuokset, elohopeaa sisältävät kuumemittarit ja käytetyt injektioneulat sekä ruiskut (esim. insuliinikynät) ovat vaarallisia, ympäristölle haitallisia jätteitä. Palauta ne apteekkiin tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lajittele hävitettävät tuotteet jo kotona seuraavasti

  • tabletit ja kapselit irrallisina tai liuskoissa läpinäkyvän pussiin pakattuina
  • jodia sisältävät tuotteet (esim. Jodix ja Betadine -valmisteet) sekä solusalpaajat kukin omissa pakkauksissaan, koska ne vaativat ongelmajätelaitoksella erillisen jatkokäsittelyn
  • elohopeakuumemittarit pakattuina kannelliseen astiaan, ettei höyrystyvä elohopea aiheuta ongelmia
  • neulat ja ruiskut pakattuina tiiviiseen ja kovaan astiaan, mieluiten kannelliseen muovipurkkiin
  • nestemäiset liuokset, voiteet ja suihkepullot omissa alkuperäispakkauksissaan

Vitamiinit ja tyhjät pakkaukset eivät ole ongelmajätettä, joten niitä ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Muista poistaa henkilötiedot.

Apteekki ei ota vastaan muita vaarallisia jätteitä kuten kemikaaleja tai liuottimia. Ne pitää palauttaa Inarin kunnassa Lintumaan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle ja Utsjoella Sullamintiellä sijaitsevaan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle.

Apteekkituotteiden jätteiden palautus apteekkiin on maksutonta. Apteekit ottavat vastaan vain yksityisten kotitalouksien jätteitä. Lääkäriasemien ja muiden yritysten on toimitettava omat jätteensä edellä mainittuihin ongelmajätepisteisiin

Lääkepalautukset

Lääketurvallisuussyistä apteekki ei voi ottaa vastaan ja hyvittää apteekista jo luovutettuja lääkkeitä, vaikka niissä olisi käyttöaikaa jäljellä. Tällaiset lääkkeet menevät aina hävitettäväksi!