Palvelut

Apteekkipalvelut

Ivalon apteekissa on nykyaikaiset suoratoimituspisteet, joissa asiakkaat palvellaan vuoronumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Suoratoimituspisteissä on huolehdittu asiakkaiden intimiteettisuojasta ja sama farmasian ammattilainen palvelee teitä koko ajan. Annamme teille neuvontaa ja varmistumme näin tuotteiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Farmaseuttisten valmisteiden toimituksen yhteydessä voimme myös tarkistaa meiltä hankittujen valmisteiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Lääkärin teille määräämiä valmisteita noudettaessa muistakaa ottaa Kela-korttinne mukaan, jotta saatte teille kuuluvat kela-korvaukset.

Sähköiset palvelut

Lääkärien kirjoittamat sähköiset määräykset tallentuvat valtakunnalliseen Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta-Palvelu). Apteekissa sähköinen määräys noudetaan toimitusta varten Kanta-palvelusta. Kun teille kirjoitetaan sähköinenresepti, saatte lääkäriltä halutessanne potilasohjeen mukaan. Tämä potilasohje on hyvä esittää apteekissa tuottetta noudettaessa. Jos teillä ei ole potilasohjetta, saatte lääkärin määräämät valmisteet esittämällä Kela-kortin.Jos ette itse pääse noutamaan teille kirjoitettua sähköistä määräystä, antakaa asiamiehellenne mukaan ainakin Kela-korttinne ja tieto siitä, mitkä valmisteet tarvitsette. Voitte antaa myös potilasohjeen asiamiehellenne mukaan. Muihin sähköisiin määräyksiin liittyviin toimintoihin, kuten uusimispyyntöihin, voitte antaa asiamiehelle luvan erillisellä suostumuksella. Tätä varten voitte pyytää apteekistamme suostumuslomakkeen, jonka voi palauttaa allekirjoitettuna apteekkiin.

Mikäli asutte kaukana apteekista ja tilaatte sähköisellä reseptillä määrättyjä valmisteita puhelimitse, tulee teillä olla puhelinasiointisuostumus. Sen voitte tehdä henkilökohtaisesti Ivalon apteekissa, Utsjoen terveysasemalla, Karigasniemen tai Sevettijärven terveystalolla. Saatte silloin henkilökohtaisen tunnistenumeron, joka tulee aina ilmoittaa henkilötunnuksen ohella soittaessanne apteekkiin tuotetilausta.

Itsehoitolääkkeet

Laajasta palveluvalinnastamme löytyy kattava valikoima itsehoitolääkkeitä. Näiden lääkkeiden käytössä teitä neuvoo osaava henkilökuntamme. Itsehoitolääkkeet löytyvät käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltyinä. Muistakaa mainita muista käyttämistänne lääkkeistä itsehoitolääkkeitä hankkiessanne, jotta varmistamme käyttämienne lääkkeiden yhteensopivuuden.

Palvelupisteet

Ivalon apteekilla 6 palvelupistettä Inarin ja Utsjoen kuntien alueella: Saariselällä, Inarissa, Näätämössä, Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa. Palvelupisteistä voi ostaa tärkeimpiä itsehoitolääkkeitä ja haavanhoitotuotteita akuuttiin tarpeeseen. Palvelupisteen valikoimaan kuuluvista lääkkeistä saa lääkeneuvontaa ottamalla yhteyttä Ivalon apteekkiin puh. 010-281 7215. Palvelupisteessä on myös kirjallista informaatiota valmisteista.

Asiakkailla on mahdollisuus saada reseptilääkkeensä tai palvelupisteen valikoimiin kuulumattomat itsehoitotuotteet ja muut valmisteet Utsjoen (Uulan Säästö), Karigasniemen (Kauppakeskus Härkönen), Nuorgamin (Samimootor) ja Näätämön (K-market Näätämö) palvelupisteiden yhteispaketeissa. Reseptilääkkeet pakataan huolellisesti apteekissa intimiteettisuoja huomioiden ja lääkkeiden kuljetuslämpötiloja seurataan ja varmistutaan näin lääkkeiden säilymisestä käyttökelpoisina. Jääkaapissa säilytettäviä lääkkeitä ei voida lähettää palvelupisteisiin. Näitä ja tarvittaessa muita valmisteita lähetämme asiakkaille matkahuollon kautta.